Om oss

Velkommen til Odins GeoRavner.

Odins GeoRavner skal være en interesseorganisasjon for cache-relatert aktivitet i nordre del av Trøndelag. Foreningen tar sikte på å arrangere events på jevnlig basis, organisere felles cacheturer, både lokalt og kanskje lengre turer. Foreningen skal også bistå med råd og kunnskap til våre nye geocahere. Det vil også jobbes for at vi skal finne et sted hvor vi kan ha våre medlemsmøter. Foreningens facebookside vil også bli vårt talerør. Her vil man kunne møte likesinnede, spørre om ting innen geocaching man lurer på, eller bare dele gode cacheturer og opplevelser. Forslag til aktiviteter og turer kan luftes her.

Odins GeoRavner skal være en medlemsstyrt forening med årsmøtet som øverste organ. Styret velges på årsmøtet og sitter ett år av gangen. Alle medlemmer over 18 år har stemmerett ved valg, og kan fremme forslag til hvem som skal sitte i styret. Dagens interimstyre på fem personer sitter til årsmøtet våren 2024, dette for å ha en kontinuitet i foreningens oppstartsperiode.

Odins GeoRavner er åpen for alle som er premiummedlem av geocaching.com og som innbetaler den årlige medlemsavgiften på kr. 100,- Medlemsavgiften gjelder for cachenick, uavhengig av hvor mange som skjuler seg bak nicket. Barn opptil 16 år er gratis. Avgiften betales til konto 4213 51 86974 eller VIPPS til #797660 – Merk med cachenick)

Alle inntekter som foreningen skaffer skal gå til drift av foreningen, og til cacherelaterte aktiviteter i foreningens regi. Ingen verv i Odins GeoRavner honoreres økonomisk.

Odins GeoRavner sitt aktivitetsområde er det samme som gamle Nord-Trøndelag fylke. Fra Stjørdal i sør til grensen mot Nord-Norge, selv om geocachere utenfor dette området selvfølgelig kan være medlemmer av foreningen.